Contact Author

 

Catre

 

Judecatoria [____]

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul [_____________], cu domiciliul ales in vederea efectuarii formalitatilor de citare in [____________________], posesor al [___________] seria ____ nr. ____ eliberat de__________________, domiciliat in [__________________], in calitate de reclamant, in contradictoriu cu parata, [DGPMB], cu sediul in [Bucureşti,Str.Logofat Udrişte 9-15, Sector 3], prin prezenta, formulez

 


 

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

 

Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor seria [__] nr. [_____]din data de [________] întocmit de Agent Constatator [__________] din cadrul [________] si solicit:

 

In principal:

–          anularea procesului verbal ca nelegal si, in consecinta, anularea punctelor amenda si punctelor de penalizare mentionate, datorita faptului ca fapta nu a fost constatata cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

–          Obligarea Brigazii de Politie Rutiera la restituirea permisului de conducere retinut abuziv, in lipsa unei decizii de suspendare a dreptului civil de a conduce pe drumurile publice.

 

In subsidiar,  in cazul respingerii primului capat de cerere

  • Sa constatati ca nu am savarsit fapta retinuta in procesul verbal de constatare a contraventiei nr [_________], respectiv cea prevazuta si sanctionata de art 102/3/e din OUG 195/2002;
  • Sa dispuneti inlocuirea sanctiunii prevazute la art 102/3/e din OUG 195/2002 cu cea prevazuta la art 108 alin 1 punctul d, punctul 3 respectiv : “depăşirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”

 

 

In fapt.

Prin procesul verbal atacat agentul constatator a retinut ca, am condus autoturismul cu nr. de înmatriculare [__________] în localitatea Bucuresti pe tronsonul de drum [__________], unde limita de viteza este de 50km/h, fiind inregistrat de aparatul radar ROM [___] din dotarea [_____] cu viteza de [_______] Km/ora si a aplicat sanctiunea contraventionala cu amenda si sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce prin retinerea permisului  de conducere nr. [__________] eliberat de [__________________] pe numele subsemnatului.

 


MOTIVE IN SUSTINEREA PETITULUI PRINCIPAL

 

Dupa administrarea probatoriului, se va constata faptul ca au fost incalcate Normele de Metrologie Legala 021-05 aprobata prin ODGBRML nr. 301/2005 publicat in MO 1102/07.05.2005, modificata prin OBRML nr. 153/2007, respectiv, fapta nu a fost constatata cu mijloace tehnice certificate si omologate metrologic, deoarece:

– cinemometrul cu seria ROM[___] nu a fost pus in functiune de personal calificat,

– respectivul aparat cu care s-a facut inregistrarea nu era insotit de un certificat care atesta omologarea de catre Biroul Roman de Metrologie Legala,

– respectivul cinemometru nu a fost marcat si sigilat, si ca nu era insotit de un buletin de verificare,

– cinemometrul nu i s-a facut autotestarea la pornire

– cinemometrul nu a fost amplasat pe autoturismul [___] de personal calificat

cinemomentrul nu are un registru care sa mentioneze marjele de eroare pe care acesta le inregistreaza la momentul punerii in functiune.

– agentul constatator nu este agent calificat sa desfasoare activitati cu echipamentul video cu seria ROM [___]

 

 

Motivele in sustinerea petitului principal vor fi dezvoltate dupa administrarea probatoriul de catre intimata parata.

 

 

MOTIVE IN SUSTINEREA PETITULUI SECUNDAR

 

Normele de Metrologie Legala 021-05 aprobata prin ODGBRML nr. 301/2005 publicat in MO 1102/07.05.2005, modificata prin OBRML nr. 153/2007 stipuleaza la art 3.1 “Cerinţe metrologice” care sunt erorile tolerate pentru masurarea vitezei, respectiv

3.1.1  Erori tolerate pentru măsurarea vitezei:

a)      pentru măsurarea vitezei, simulată în condiţii de laborator, eroarea tolerată este de:

± 1 km/h  pentru viteze până la 100 km/h;

± 1 % din valoarea convenţional adevărată pentru viteze egale sau mai mari decât 100 km/h;

b) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, eroarea tolerată este de:

± 3 km/h  pentru viteze până la 100 km/h;

± 3 % din valoarea convenţional adevărată pentru viteze egale sau mai mari decât 100 km/h;

c) pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic, pentru cinemometrele  care funcţionează atât în regim staţionar cât şi în regim de deplasare, eroarea tolerată este de:

– în regim staţionar, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic eroarea tolerată este cea de la pct. 3.1.1 b);

– în regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic eroarea tolerată este de:

± 4 km/h  pentru viteze până la 100 km/h;

            ± 4 % din valoarea convenţional adevărată pentru viteze egale sau mai mari decât 100

Prin urmare va rog sa constatati faptul ca pana si in conditii de laborator, respectivul aparat inregistreaza erori tolerate de +/- 1km/h, motiv pentru care exista posibilitatea ca viteza inregistrata si constatata cu aparatul cinemometru cu seria ROM [___]  sa nu fi fost [___]  km/h mai putin de 100km/h, fapt ce ar fi condus la incadrarea faptei contraventionale intr-o alta categorie de sanctiuni.

 

Asadar, avand in vedere ca există un dubiu care profită subsemnatului, potrivit principiului in dubio pro reo, principiu complementar prezumţiei de nevinovăţie, solicit sa:

 

– dispuneti inlocuirea sanctiunii prevazute la art 102/3/e din OUG 195/2002 cu cea prevazuta la art 108 alin 1 punctul d, punctul 3 respectiv : “depăşirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”

 

Totodata va rog sa constatati faptul ca dreptul de a conduce pe drumurile publice, este un drept civil pe care l-am dobandit prin sustinerea unor examene de atestare.

Ridicarea sau suspendarea acestui drept civil se poate face doar printr-o decizie administrativa, respectiv printr-un inscris oficial.

Solicit sa constatati ca sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce nu este instituita prin procesul verbal atacat si nici printr-un act ulterior si ca urmare acesta sancţiune nu exista.

Prin procesul verbal atacat, agentul a reţinut permisul de conducere înscris in dovada de retinere insa veti observa ca in nici un document nu exista o decizie de suspendare a dreptului meu de a conduce autovehicule si ca urmare acesta sancţiune nu a fost instituita. Ridicarea efectiva a “permisului de conducere” nu înseamnă insa ca a fost ridicat dreptul civil de a conduce pe drumurile publice.

Conform procedurilor contraventionale si administrative ridicarea unui drept civil se dispune printr-un inscris care are forma unei decizii de către o persona competenta prin lege, or suspendarea acestui drept nu a fost dispusa si nu poate fi dispusa peste depasirea termenului de 5 zile deoarece am fi in situatia de aplicare a sanctiunilor contravenţionale in orice moment si pentru motive necunoscute.

Prin urmare, in lipsa unei decizii administrative scrise de suspendare a dreptului de a circula pe drumurile publice, va solicit sa:

–          obligati parata Brigada de Politie Rutiera cu sediul in Bucureşti Str.Logofat Udrişte 9-15, Sector 3 sa-mi restituie permisul cu seria nr. [__________]
In drept, formulez prezenta plangere in baza dispozitiilor art. Art 6 alin 3 din conventia privind apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, 118 alin .1 din O.U.G. 195/2002, dispozitiilor O.G. nr. 2/2001 si ale Normei de Metrologie Legala 021-05 publicata in Monitorul Oficial 1.102 din 7 decembrie 2005

 

 

Anexez copie de pe procesul verbal si a actului de identitate.
Doresc sa incuviintati proba cu inscrisuri astfel:

 

–          Dovada faptului ca modelul de  cinemometru cu care s-a efectuat constatarea contraventiei, era aprobat de catre Institutul de Metrologie Legala

–          Dovada efectuarii verificarii metrologice initiale a cinemometrului cu seria ROM [___]

–          Dovada efectuarii metrologice periodica (buletin de verificare metrologica) a cinemometrului ROM [___]

–          Dovada faptului ca aparatul radar a fost montat pe masina cu numarul de inmatriculare [___] de o persoana autorizara si a faptului ca la montare au fost respectate cerintele metrologice si tehnice din NML021-05

–          Dovada faptului ca agentul constatator are calitatea de Operator calificat in sensul prevazut in NML 021-05

–          Plansa foto cu momentul in care am fost surprins in trafic circuland cu viteza de [___] km/h , inregistrare care sa contina mentiunile obligatorii din NML021-05

// ]]>

In baza prevederilor art. 242 alin. (2) din Codul de procedura civila solicit judecata in lipsa.

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei [___]


No Feedback Received

Bad Behavior has blocked 199 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: